Centrum celoživotního vzdělávání. Vzdělávací zařízení akreditované MŠMT ČR a MPSV ČR. Rekvalifikační a zvdělávací kurzy, poradenské služby a činnosti Centra bilanční diagnostiky. Tvorba a realizace firemního zvdělávání, projektů z prostředků EU.

www.marlin.eu